Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:09:19 met de export van 06/14/2021 16:28:35

Onvoorzien

Onderzoeken Beschermingsbewind

BAD bewindvoering is niet benoembaar tot 1-7-2021 en geschorst in een 20-tal dossier. Verschillende verbeteracties zijn opgestart, maar brengen ook extra kosten met zich mee. In opdracht van de raad wordt een onderzoek uitgevoerd. De geschatte kosten bedragen €30.000. De gemeente wordt door een advocaat bijgestaan in de verdere communicatie en verantwoording met de kantonrechter. De totale kosten zijn €40.000. Voorstel is om de kosten te dekken uit het budget onvoorzien in de begroting.

(bedragen x €1)

Verloop Onvoorzien

Bedrag

Saldo Onvoorzien Begroting 2021

235.000

Onderzoeken beschermingsbewind

40.000

Saldo Onvoorzien na 1e kwartaalrapportage 2021

195.000