Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:09:19 met de export van 06/14/2021 16:28:35

Op basis van overige ontwikkelingen moet de begroting worden aangepast. De financiële gevolgen zijn in programma Jeugd en onderwijs opgenomen en toegelicht.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.

Omschrijving

Programma

2021

2022

2023

2024

2025

1

Eerste verkenning Zwaluwenburg

Jeugd en onderwijs

-75

Saldo

-75

0

0

0

0