Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:09:19 met de export van 06/14/2021 16:28:35

(bedragen x €1.000)

Reserve

Besloten via

Storting

Putting

Saldo

Document

Reserve algemeen onroerende zaken

Meerjarenbegroting 2021-2024

393

25

-367

Resultaatbestemming begroting 2021

Reserve algemeen onroerende zaken

Aan- en verkoop grond nabij Overstichtlaan 2  

181

0

-181

Nota grond nabij Overstichtlaan

Totaal reserve algemeen onroerende zaken

573

25

-548

Reserve sociaal domein

Meerjarenbegroting 2021-2024

0

500

500

Resultaatbestemming begroting 2021

Reserve sociaal domein

4e kwartaalrapportage 2020

0

253

253

4e kwartaalrapportage 2020

Totaal reserve sociaal domein

0

753

753

Reserve Deventer geschiedenis in beeld

Meerjarenbegroting 2021-2024

11

0

-11

Resultaatbestemming begroting 2021

Totaal reserve Deventer geschiedenis in beeld

11

0

-11

Egalisatiereserve weerstandsvermogen

3e kwartaalrapportage 2020

112

112

0

3e kwartaalrapportage 2020

Totaal Egalisatiereserve weerstandsvermogen

112

112

0

Generieke weerstandsreserve

Meerjarenbegroting 2021-2024

4.180

4.394

215

Resultaatbestemming begroting 2021

Generieke weerstandsreserve

Lening GAE III

0

-27

-27

Nota lening GA Eagles III

Generieke weerstandsreserve

3e kwartaalrapportage 2020

59

112

54

3e kwartaalrapportage 2020

Generieke weerstandsreserve

4e kwartaalrapportage 2020

0

585

585

4e kwartaalrapportage 2020

Totaal Generieke weerstandsreserve

4.239

5.065

826

Reserve herstructurering

Meerjarenbegroting 2021-2024

0

24

24

Resultaatbestemming begroting 2021

Totaal reserve herstructurering

0

24

24

Reserve investeringen buitensport

Meerjarenbegroting 2021-2024

471

342

-129

Resultaatbestemming begroting 2021

Reserve investeringen buitensport

3e kwartaalrapportage 2020

11

0

-11

3e kwartaalrapportage 2020

Totaal reserve investeringen buitensport

482

342

-140

Reserve kapitaallasten investeringen

Beleid woonwagens en standplaatsen 2018

0

80

80

Beleidsnota woonwagens 2018

Reserve kapitaallasten investeringen

Meerjarenbegroting 2021-2024

800

1.086

286

Resultaatbestemming begroting 2021

Reserve kapitaallasten investeringen

3e kwartaalrapportage 2020

125

-26

-151

3e kwartaalrapportage 2020

Reserve kapitaallasten investeringen

4e kwartaalrapportage 2020

363

0

-363

4e kwartaalrapportage 2020

Totaal reserve kapitaallasten investeringen

1.288

1.140

-148

Reserve knelpunten sport

Meerjarenbegroting 2021-2024

19

9

-10

Resultaatbestemming begroting 2021

Totaal reserve knelpunten sport

19

9

-10

Reserve kracht van Salland

Meerjarenbegroting 2021-2024

0

30

30

Resultaatbestemming begroting 2021

Reserve kracht van Salland

3e kwartaalrapportage 2020

0

175

175

3e kwartaalrapportage 2020

Reserve kracht van Salland

4e kwartaalrapportage 2020

0

41

41

4e kwartaalrapportage 2020

Totaal reserve kracht van Salland

0

246

246

Reserve kunstaankopen

3e kwartaalrapportage 2020

0

17

17

3e kwartaalrapportage 2020

Totaal reserve kunstaankopen

0

17

17

Reserve mobiliteitsfonds parkeren

Meerjarenbegroting 2021-2024

376

528

152

Resultaatbestemming begroting 2021

Totaal reserve mobiliteitsfonds parkeren

376

528

152

Reserve onderhoud gebouwen

Renovatie Polstraat 8-10

0

70

70

Nota Renovatie Polstraat 8-10

Reserve onderhoud gebouwen

Meerjarenbegroting 2021-2024

38

3

-35

Resultaatbestemming begroting 2021

Reserve onderhoud gebouwen

Routekaart verduurzaming vastgoed

0

50

50

Totaal reserve onderhoud gebouwen

38

123

85

Reserve projecten jeugd

Meerjarenbegroting 2021-2024

0

1.205

1.205

Resultaatbestemming begroting 2021

Totaal reserve projectenjeugd

0

1.205

1.205

Reserve DOWR I kapitaallasten

Meerjarenbegroting 2021-2024

665

833

168

Resultaatbestemming begroting 2021

Reserve DOWR I kapitaallasten

3e kwartaalrapportage 2020

317

0

-317

3e kwartaalrapportage 2020

Totaal Reserve DOWR I kapitaallasten

983

833

-149

Reserve gemeentebrede investeringen

Meerjarenbegroting 2021-2024

0

50

50

Resultaatbestemming begroting 2021

Reserve gemeentebrede investeringen

4e kwartaalrapportage 2020

0

162

162

4e kwartaalrapportage 2020

Totaal Reserve gemeentebrede investeringen

0

212

212

Reserve geluid

Meerjarenbegroting 2021-2024

0

101

101

Resultaatbestemming begroting 2021

Totaal reserve geluid

0

101

101

Reserve nieuwkomers

Meerjarenbegroting 2021-2024

0

274

274

Resultaatbestemming begroting 2021

Reserve nieuwkomers

4e kwartaalrapportage 2020

0

490

490

4e kwartaalrapportage 2020

Totaal Reserve nieuwkomers

0

764

764

Reserve overlopende uitgaven

Renovatie Polstraat 8-10

0

840

840

Nota Renovatie Polstraat 8-10

Reserve overlopende uitgaven

Meerjarenbegroting 2021-2024

366

335

-31

Resultaatbestemming begroting 2021

Reserve overlopende uitgaven

3e kwartaalrapportage 2020

619

1.849

1.230

3e kwartaalrapportage 2020

Reserve overlopende uitgaven

4e kwartaalrapportage 2020

-462

8.573

9.035

4e kwartaalrapportage 2020

Totaal Reserve overlopende uitgaven

523

11.597

11.074

Reserve pseudo premie ww

Meerjarenbegroting 2021-2024

33

0

-33

Resultaatbestemming begroting 2021

Totaal Reserve pseudo premie ww

33

0

-33

Reserve risico's

Meerjarenbegroting 2021-2024

100

0

-100

Resultaatbestemming begroting 2021

Reserve risico's

Lening GAE III

-74

0

74

Nota lening GA Eagles III

Totaal Reserve risico's

26

0

-26

Reserve verstrekte geldleningen Vitens

Meerjarenbegroting 2021-2024

0

124

124

Resultaatbestemming begroting 2021

Totaal reserve verstrekte geldleningen Vitens

0

124

124

Specifieke weerstandsreserve

Meerjarenbegroting 2021-2024

11

65

54

Resultaatbestemming begroting 2021

Totaal specifieke weerstandsreserve

11

65

54

Reserve tarieven huishoudelijk afval

Meerjarenbegroting 2021-2024

6

0

-6

Resultaatbestemming begroting 2021

Totaal reserve tarieven huishoudelijk afval

6

0

-6

Reserve wonen boven winkels

4e kwartaalrapportage 2020

0

363

363

4e kwartaalrapportage 2020

Totaal reserve wonen boven winkels

0

363

363

Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat

Meerjarenbegroting 2021-2024

60

0

-60

Resultaatbestemming begroting 2021

Totaal reserve huisvesting gemeentelijk apparaat

60

0

-60

Reseve begrotingstekort

Meerjarenbegroting 2021-2024

1.040

1.040

0

Resultaatbestemming begroting 2021

Totaal Reseve begrotingstekort

1.040

1.040

0

Afkoop erfpachten

Verkoop bloot eigendom Nijmegensestraat 10

24

0

-24

Nota Nijmegensetraat

Afkoop erfpachten

4e kwartaalrapportage 2020

56

0

-56

4e kwartaalrapportage 2020

Totaal Afkoop erfpachten

81

0

-81

Rentetoevoeging

338

0

-338

Totaal rentetoevoeging

338

0

-338

Totaal puttingen en stortingen

10.238

24.688

14.450