Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:09:19 met de export van 06/14/2021 16:28:35

Op basis van de diverse op dit moment bekende ontwikkelingen bedraagt dan de geactualiseerde uitkomst van de begroting 2021-2025 in de 1e kwartaalrapportage 2021:

(bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel]

Nr.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

1

Uitkomst begroting na 3e kwartaalrapportage 2020

1.272

-356

-577

-433

-433

2

Raadsbesluit na het 3e kwartaal 2020

0

0

-82

-81

-80

3

Autonome ontwikkelingen met ingang van 2021

8.000

-276

-11

-44

-36

4

Overige ontwikkelingen

-75

0

0

0

0

5

Nieuw beleid

-200

0

0

0

0

6

Corona ontwikkelingen

-857

0

0

0

0

Saldo

8.140

-632

-670

-558

-549