Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:09:19 met de export van 06/14/2021 16:28:35

Renteresultaat

Het renteresultaat in 2021 op basis van de 1e kwartaalrapportage bedraagt €132.000 voordelig. In de begroting was een nadelig resultaat van €61.000 geraamd. Het verschil is een gevolg van een wijziging in de toe te rekenen rente aan boekwaarden en rente over hogere verliesvoorziening grondexploitaties. In verband met de uitkomsten in de rekening 2020 zijn deze boekwaarden gewijzigd.

Lopende kredieten

In de kwartaalrapportage wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of de realisatie conform de begroting gaat plaatsvinden. Er zijn geen grote afwijkingen te melden.

Grote projecten

In de leidraad grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. De grote projecten die zijn aangewezen betreffen:

Projectnaam

Planning

Financiën

Risico's

Fase

Bedrijvenpark A1

Op koers

Op koers

Op koers

Realisatiefase

De Marke Zuid

Op koers

Op koers

Op koers

Verkenningsfase

Implementatie omgevingswet

Op koers

Op koers

Op koers

Realisatiefase

Poort van Deventer -  Verkeersinfrastructuur

Op koers

Op koers

Op koers

Initiatiefase

Poort van Deventer - Gasfabriekterrein

Op koers

Op koers

Behoeft aandacht

Realisatiefase

Poort van Deventer - S/Park

Op koers

Op koers

Behoeft aandacht

Realisatiefase

Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Verkenningsfase

Slim warmtenet Zandweerd, fase 1

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Voorbereidingsfase

Toegang Sociaal domein - Doorontwikkeling team Toegang Jeugd

Op koers

Op koers

Op koers

Verkenningsfase

Toegang Sociaal domein - Transformatieopgave/Toegang

Op koers

Op koers

Op koers

Verkenningsfase

Toegang Sociaal domein - Verkenning organisatie sociale teams

Op koers

Op koers

Op koers

Realisatiefase

Zie voor informatie over de afzonderlijke projecten de Grote projecten .