Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:09:19 met de export van 06/14/2021 16:28:35

In de diverse programma's kunnen mutaties in lasten en baten worden verrekend met reserves. Indien dit het geval is, dan worden de betreffende reserves hieronder weergegeven.

(bedragen x €1.000)

Programma

Onderwerp

Reserve

2021

2022

2023

2024

2025

Stortingen

Milieu en duurzaamheid

Poeftuin aardgasvrije wijk

Specifieke weerstandsreserve

1.000

0

0

0

0

Herstructurering en vastgoed

Groot onderhoud en verduurzaming kernbezit

Onderhoud gebouwen

602

0

0

0

0

Jeugd en Onderwijs

Marke Zuid school

Kapitaallasten investeringen

0

0

0

571

0

Algemene dekkingsmiddelen

Zorgconcepten

Overlopende uitgaven

323

0

0

0

0

Saldo Stortingen

1.925

0

0

571

0

Puttingen

Herstructurering en vastgoed

Groot onderhoud en verduurzaming kernbezit

Onderhoud gebouwen

1.259

0

0

0

0

Herstructurering en vastgoed

Herstructurering Rivierenwijk

Herstructurering

194

0

0

0

0

Herstructurering en vastgoed

Bolwerksmolen en -woning

Onroerende zaken

77

0

0

0

0

Meedoen

Zorgconcepten

Overlopende uitgaven

0

136

136

51

0

Meedoen

Huis van de Wijk

Onroerende zaken

85

0

0

0

0

Jeugd en Onderwijs

Marke Zuid school

Kapitaallasten investeringen

0

26

172

0

0

Jeugd en Onderwijs

Onderhoud en beheer vastgoed onderwijshuisvesting

Onderhoud onderwijshuisvesting

118

0

0

0

0

Kunst en cultuur

Bodenloods

Onderhoud gebouwen

30

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Rente suppletie BCF

Generieke weerstandsreserve

41

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Renteresultaat

Generieke weerstandsreserve

-132

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Voorlopig rekeningresultaat 2020

Generieke weerstandsreserve

8.359

0

0

0

0

Saldo Puttingen

10.031

162

308

51

0

Saldo

8.106

162

308

-520

0