Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:09:19 met de export van 06/14/2021 16:28:35

In de 1e kwartaalrapportage wordt de raad geïnformeerd over diverse zaken:

  • De prognose van de realisatie van elke doelstelling en prestatie. Als de doelstelling of prestatie wordt gerealiseerd dan wordt dit met een groen vinkje aangegeven. Indien de prestatie of doelstellingen niet kan worden gerealiseerd, wordt vermeld voor welk deel wel;
  • De lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of dit loopt conform eerdere besluiten;
  • Stand van zaken grote projecten;
  • De financiële wijzigingen in de programma’s. Deze betreffen neutrale mutaties binnen programma’s en autonome ontwikkelingen die met de algemene middelen worden verrekend. Hierin worden dan ook de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus belicht.

 
Naar aanleiding van een motie van de raad is ook een overzicht van de stand van zaken van moties opgenomen. 

In de kwartaalrapportage komen de autonome ontwikkelingen die beginnen in 2021. In de Kaderbrief de autonome ontwikkelingen, die voor het eerst optreden in 2022 of later. De kwartaalrapportage en kaderbrief zijn twee afzonderlijke documenten.

De uitkomst van de kwartaalrapportage is:

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Saldo

8.140

-632

-670

-558

-549

Deze uitkomst zal samen met de uitkomst van de kaderbrief betrokken worden bij het opstellen van de voorjaarsnota.